Acasă 2010 ianuarie

Arhive Lunare: ianuarie 2010

Hotărârea CtEDO cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c....

La 26 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a luat act de acordul amiabil încheiat de părți, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să plătească reclamantului EUR 37,500 în termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 și 7467/06 (Avramenko (nr. 1) și Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Curții în temeiul acordului amiabil, radiind cererea de pe rolul său.

Traficul de ființe umane este considerat sclavie, în sensul art. 4...

a 7 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârea Ranțev c. Ciprului și Federației Ruse. Curtea a constatat, în unanimitate, printre altele, violarea art. 4 CEDO de către autoritățile cipriote din cauză că nu au acordat drei Ranțeva o protecție practică și efectivă împotriva traficului și exploatării - în general și din cauză că nu au întreprins măsuri specifice pentru protejarea ei - în special și violarea art. 4 CEDO de către autoritățile ruse din cauza omisiunii de a investiga în ce mod și unde dra Ranțeva a fost recrutată. Curtea a conchis că traficarea în sine este interzisă de art. 4 CEDO.

Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14...

La ședința de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputați. Această ratificare era unica necesară pentru intrarea Protocolului 14 în vigoare, celelalte 46 de state membre ale Consiliului Europei ratificând Protocolul încă până la sfârșitul anului 2006.

Aviz din 13 ianuarie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 13 ianuarie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege ajustat privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;

Distribuirea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor VIII și IX ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Beneficiarii sunt invitați să se prezinte la sediul asociației, începând cu 13 ianuarie 2010, între orele 15:00 și 17:00, prezentând ștampila și rechizitele bancare / delegația biroului de avocați sau ale organizației non-guvernamentale și, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice.

CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei, Railean c. Moldovei și...

La 5 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 33134/03), Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04) și Bucuria c. Moldovei (cererea nr. 10758/05). În hotărârea Pădureț, Curtea a constatat că reclamantul a fost torturat de către ofițeri de poliție și că autoritățile nu au investigat în termenele și modul potrivit alegațiile reclamantului privind maltratarea, contrat art. 3 CEDO. În cauza Răilean, Curtea a conchis, pentru prima dată în privința Moldovei, că a avut loc violarea art. 2 CEDO (dreptul la viață), deoarece autoritățile nu au efectuat o anchetă adecvată privind circumstanțele accidentului în urma căruia a decedat fiul reclamantului. În cauza Bucuria, Curtea a considerat că necitarea companiei reclamante în instanță a constituit încălcarea dreptului garantat de art. 6 § 1 CEDO.