Acasă 2010

Arhive Anuale: 2010

Hotărârile CtEDO în cauzele Oprea c. Moldovei și Sofranschi c. Moldovei

La 21 decembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârile Oprea c. Moldovei (cererea nr. 38055/06) și Sofranschi c. Moldovei (cererea nr. 34690/05).

Ghidul juristului elaborat pentru a opri fluxul de cereri vădit inadmisibile

La 13 decembrie 2010 a fost publicat un Ghid destinat juriștilor pentru a încerca oprirea fluxului mare de cereri vădit inadmisibile care „inundează” Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Curtea Europeana a comunicat Guvernului cererile Topal, Grințevici și Brega c....

În luna noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Topal c. Moldovei (cererea nr. 12257/06), Grințevici c. Moldovei (cererea nr. 10830/06), Brega și alții c. Moldovei(cererea nr. 61485/08).

Cererea Olga Savocico c. Moldovei (cererea nr. 33074/04) comunicată Guvernului

La 29 noiembrie 2010 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a comunicat cererea Olga Savocico c. Moldovei (cererea nr. 33074/04) Guvernului respondent.

Hotărârea CtEDO în cauza I.D. c. Moldovei

La 30 noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a făcut publică hotărârea în cauza I.D. c. Moldovei (cererea nr. 47203/06).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în noiembrie 2010

În luna noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: BERCUT S.R.L. c. Moldovei (cererea nr.32247/07) și Petru Calancea c. Moldovei cererea nr. 23225/05).

Lipsa “prejudiciului important”: cerere declarată inadmisibilă

În cauza Rinck v. Franța (cererea nr. 18774/09) Curtea de la Strasbourg a declarat, unanim, cererea ca inadmisibilă. Decizia este definitivă.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în octombrie 2010

În luna octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Gheorghiță c. Moldovei (cererea nr. 41836/06), Sobieski-Camerzan c. Moldovei (cererea nr. 3792/05), Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 50115/06), Europa-Trust S.R.L c. Moldovei (cererea nr. 42044/05), Feodorov c. Moldovei (cererea nr. 42434/06), Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05), Petrom-M S.R.L și Rinax-TVR S.R.L c. Moldovei (cererea nr. 44787/05) și Topal c. Moldovei (cererea nr. 37509/05).

Scrisoare din 12 noiembrie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare...

Scrisoare din 12 noiembrie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii art. 10 alin. 3 lit.a) al Legii cu privire la avocatură; 

Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2010

În septembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Episcopia de Edineț și Briceni c. Moldovei (cererea nr. 22742/06), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29837/09) și Țopa c. Moldovei (cererea nr. 25451/08).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în august 2010

În luna august 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Levința (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 50717/09), Cocu și Calantiev c. Moldovei (cererea nr. 20919/05), Gorobet c. Moldovei (cererea nr. 30951/10) și Red Union Fenosa S.A. c. Moldovei (cererea nr. 40738/10).

Hotărârea CtEDO în cauza Mătăsaru și Savițchi c. Moldovei

La 2 noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Mătăsaru și Savițchi c. Moldovei (cererea nr. 38281/08). Curtea a constatat violarea art. 3 CEDO pe motiv de încălcare a obligațiilor procedurale a autorităților de a conduce o anchetă efectivă privind plângerea reclamantului de maltratare și a acordat suma totală de EUR 12,000 cu titlu de satisfacție echitabilă.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iulie 2010

În luna iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Plate c. Moldovei (cererea nr. 56608/08), Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 23003/05), Tisar Invest și Alți 8 c. Moldovei (cererile nr. 31526/07, nr. 32813/08, nr. 44721/08, nr. 8189/09, nr. 17992/09, nr. 22917/09, nr. 24446/09, nr. 40827/09 și nr. 22820/09), Taraburca c. Moldovei (cererea nr. 18919/10), Beșleagă c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 48108/07) și Savca c. Moldovei (cererea nr. 17963/08).

Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate în iulie și august 2010

La 6 iulie 2010 și 24 august 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08) și Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 24163/09).

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei

La 19 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, prin care Guvernul s-a obligat să plătească companiei reclamante EUR 320,000 cu titlu de orice daună materială și morală, precum și EUR 8,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de radiere a cererii în temeiul acordului amiabil, și a radiat cererea de pe rol.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iunie 2010

În luna iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Urechean c. Moldovei (cererea nr. 27756/05), Andronovici c. Moldovei (cererea nr. 13424/06), Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 13765/04), Braga c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 76957/01) și Străsteanu c. Moldovei (cererea nr. 40699/08).

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei

La 12 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07). Curtea a lăsat în seama Comiterului de Miniștri al CoE supravegherea executării de către Guvernul Moldovei a hotărârii judecătorești naționale în favoarea reclamantului și i-a acordat EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 850 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Hotărârile CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2010

În septembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hotărârile Hyde Park și Alții (nr. 5 și 6) c. Moldovei (cererile nr. 6991/08 și 15084/08), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29772/05) și hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Gușan c. Moldovei (cererea nr. 22539/05).

Scrisoare din 20 septembrie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare...

Scrisoare din 20 septembrie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii unor prevederi prin care s-a limitat dreptul persoanelor care nu au...

Aviz din 15 septembrie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 15 septembrie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de modificare a Codului Contravenţional al Republicii Moldova;