Acasă 2009 decembrie

Arhive Lunare: decembrie 2009

Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2009

Pe parcursul anului 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 29 de hotărâri cu privire la fondul cauzelor moldovenești și o hotărâre cu privire la satisfacția echitabilă. În toate cele 29 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Majoritatea cererilor examinate actualmente în Cameră datează din anii 2004-2005. Republica Moldova s-a plasat printre primele 10 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Prin hotărârile pronunțate până la 24 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de peste EUR 11,850,000. Alte peste EUR 2,500,000 urmau a fi plătite în baza scoaterii cererilor de pe rol.

Lansarea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

La 24 decembrie 2009, în cadrul unui seminar, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 8 și 9 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a drepturilor Omului în cauzele moldovenești”.

Deciziile adoptate de CtEDO în noiembrie 2009 c. Moldovei

În noiembrie 2009 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Açik Göz c. Moldovei (cererea nr. 3586/05), Baranov și Alți 15 (cererile nr. 20935/05 ș.a.) și Vartic și Alți 8 c. Moldovei (cererile nr. 12674/07 ș.a.), Bîzgu și Alți 35 c. Moldovei (cererile nr. 45653/05 ș.a.), Bogdanov c. Moldovei (cererea nr. 30173/06) și Hmelevschi c. Moldovei (cererea nr. 43546/05).

CtEDO a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei, Leva c. Moldovei și...

La 15 decembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei (cererea nr. 25464/05), Leva c. Moldovei (cererea nr. 12444/05) și Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 6484/05).

Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti...

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul IX, Chişinău 2009 Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului...

Aviz din 8 decembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 8 decembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ în domeniul interceptării convorbirilor telefonice şi măsurilor operative...