Acasă 2009 noiembrie

Arhive Lunare: noiembrie 2009

Aviz din 30 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 30 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ în domeniul avocaturii;

CtEDO a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și...

La 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și Flux (nr. 7) c. Moldovei. În cauza Ipteh SA și alții c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, iar chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată. În cauza Flux (nr. 7) c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO și a acordat ziarului Flux EUR 12.25 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Donație de carte

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor V, VI și VII ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești” în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și organizațiilor non-guvernamentale care au primit anterior volumele I, II, III și IV ale acestei publicații.

Decizia CtEDO Card Box Production SRL c. Moldovei

La 25 august 2009, CtEDO a pronunțat decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07). În fața Curții, compania reclamantă a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motiv de neexecutare a hotărârii judecătorești din 15 ianuarie 2007 în favoarea sa.

Aviz din 9 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 9 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;