Acasă 2009 septembrie

Arhive Lunare: septembrie 2009

CtEDO a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei

La 29 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04). Anterior, la 4 noiembrie 2008, Curtea a pronunțat o hotărâre în această cauză, dar, în urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza să fie reexaminată de o Secțiune a Curții în altă componență. Astfel, cererea a fost examinată de Secțiunea a Treia a Curții.

CtEDO a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei

La 17 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO, printre altele, pe motiv de deficiență a cadrului legislativ al Moldovei cu privire la Compania de televiziune "Teleradio-Moldova" și a obligat Guvernul, prin prisma art. 46 CEDO, să adopte măsuri de ordin general în vederea modificării legislației care a dus la constatarea violării art. 10 CEDO în această cauză.

Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Tănase și...

La 16 septembrie 2009, ora 09:15, vor avea loc audieri în fața Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului a cauzei Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 16 septembrie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curții.