Acasă 2009 iulie

Arhive Lunare: iulie 2009

Curtea a adoptat hotarârea în cauza Olaru și alții c. Moldovei,...

La 28 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Olaru și alții c. Moldovei (cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 și 13136/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO și a decis adoptarea procedurii pilot în această cauză.

CtEDO s-a pronunțat în dosarul Carierei de pietriș și granit de...

La 16 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea nu s-a expus asupra satisfacției echitabile, rezervând această chestiune pentru o hotărâre separată. Guvernul Moldovei și compania reclamantă au fost chemați să prezinte Curții observațiile scrise privind satisfacția echitabilă în temen de trei luni sau, eventual, să încheie un acord de reglementare amiabilă.