Acasă 2009 iunie

Arhive Lunare: iunie 2009

Moldova a fost condamnată pentru tortură în cauzele Gurgurov și Buzilov...

La 16 și, respectiv, 23 iunie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Gurgurov c. Moldovei (cererea nr. 7045/08) și Buzilov c. Moldovei (cererea nr. 28653/05). În cauza Gurgurov c. Moldovei, Curtea a acordat reclamantului EUR 45,000 cu titlu de prejudiciu moral, iar în cauza Buzilov - EUR 30,000.

Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în trei cauze contra...

La 9 iunie 2009, ora 09:00, vor avea loc audieri în fața Camerei a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la admisibilitatea și la fondul cauzelor Căldare și alți 42 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 8252/05), Catan și alți 27 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 43370/04) și Cervaschi și alți 98 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 18454/06). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 9 iunie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curții.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldova pronunțate în aprilie 2009

În aprilie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Moscal c. Moldovei (cererea nr. 37990/04) și Frunze c. Moldovei (cererea nr. 22545/05). Curtea a radiat cererile de pe rol în urma reglementării pe cale amiabilă a cauzelor.