Acasă 2009 martie

Arhive Lunare: martie 2009

Lansarea volumelor 5-7 ale cărții „Hotărârile și deciziile CtEDO în cauzele...

La 20 martie 2009, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 5-7 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Volumele lansate conțin culegerea completă a hotărârilor și deciziilor CtEDO în cauzele moldovenești pentru 18 luni traduse în limba de stat. Ele includ jurisprudența Curții în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 și sunt o continuare a primelor patru volume lansate de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” în ianuarie 2008.

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în ianuarie 2009

În ianuarie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Bejan c. Moldovei (cererea nr. 5822/04), Comandari c. Moldovei (cererea nr. 12224/05), Glavcev c. Moldovei (cererea nr. 24246/05), Nedelcov c. Moldovei (cererea nr. 19261/05) și Tataru c. Moldovei (cererea nr. 38421/05).

Un nou film despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului

„Conștiința Europei” este un film care descrie Curtea Europeană a Drepturilor Omului, activitatea și funcționarea sa. Filmul documentar durează 15 minute și este destinat publicului larg. Actualmente, filmul este disponibil în limbile engleză, franceză și germană.

Marea Cameră a CtEDO a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei

La 10 martie 2009, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Marea Cameră a constatat violarea art. 3 CEDO, violarea art. 5 § 1 CEDO și violarea art. 34 CEDO și a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 7,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO testează sistemul de depunere a cererilor on-line

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a lansat un nou serviciu care permite reclamanților să completeze formularul de cerere prin intermediul paginii sale web.

CtEDO a pronunțat hotărârea Eugenia și Doina Duca c. Moldovei

La 3 martie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Eugenia și Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.