Acasă 2009 februarie

Arhive Lunare: februarie 2009

CtEDO a pronunțat hotărârile Dacia c. Moldovei (satisfacție echitabilă) și Decev...

La 24 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04) și hotărârea Decev c. Moldovei (cererea nr. 7365/05).

Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008,...

În anul 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 33 de hotărâri în cauze moldovenești. Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2008, a cauzelor la Curte.

Deciziile Soloviov și Gașițoi c. Moldovei

La 9 decembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Soloviov c. Moldovei (cererea nr. 19265/05) și Gașițoi c. Moldovei (cererea nr. 11623/05).

CtEDO a pronunțat hotărârea Iordachi și alții c. Moldovei

La 10 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Iordachi și alții c. Moldovei (cererea nr. 25198/02). Curtea a considerat că legislația moldovenească nu prevede o protecție adecvată împotriva posibilelor abuzuri ale puterii de stat în domeniul interceptării convorbirilor telefonice.

Raportul de activitate al Curții Europene a Drepturilor Omului pentru anul...

La 30 ianuarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2008. Moldova face parte din primele 9 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 28 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar într-o hotărâre nu a fost constatată nicio violare a Convenției. În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse raportat la numărul de locuitori, în anul 2008, Moldova se află pe locul 3, după Slovenia și Georgia, cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.