Acasă 2009

Arhive Anuale: 2009

Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2009

Pe parcursul anului 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 29 de hotărâri cu privire la fondul cauzelor moldovenești și o hotărâre cu privire la satisfacția echitabilă. În toate cele 29 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Majoritatea cererilor examinate actualmente în Cameră datează din anii 2004-2005. Republica Moldova s-a plasat printre primele 10 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Prin hotărârile pronunțate până la 24 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de peste EUR 11,850,000. Alte peste EUR 2,500,000 urmau a fi plătite în baza scoaterii cererilor de pe rol.

Lansarea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

La 24 decembrie 2009, în cadrul unui seminar, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 8 și 9 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a drepturilor Omului în cauzele moldovenești”.

Deciziile adoptate de CtEDO în noiembrie 2009 c. Moldovei

În noiembrie 2009 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Açik Göz c. Moldovei (cererea nr. 3586/05), Baranov și Alți 15 (cererile nr. 20935/05 ș.a.) și Vartic și Alți 8 c. Moldovei (cererile nr. 12674/07 ș.a.), Bîzgu și Alți 35 c. Moldovei (cererile nr. 45653/05 ș.a.), Bogdanov c. Moldovei (cererea nr. 30173/06) și Hmelevschi c. Moldovei (cererea nr. 43546/05).

CtEDO a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei, Leva c. Moldovei și...

La 15 decembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei (cererea nr. 25464/05), Leva c. Moldovei (cererea nr. 12444/05) și Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 6484/05).

Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti...

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul IX, Chişinău 2009 Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului...

Aviz din 8 decembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 8 decembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ în domeniul interceptării convorbirilor telefonice şi măsurilor operative...

Aviz din 30 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 30 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ în domeniul avocaturii;

CtEDO a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și...

La 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și Flux (nr. 7) c. Moldovei. În cauza Ipteh SA și alții c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, iar chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată. În cauza Flux (nr. 7) c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO și a acordat ziarului Flux EUR 12.25 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Donație de carte

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor V, VI și VII ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești” în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și organizațiilor non-guvernamentale care au primit anterior volumele I, II, III și IV ale acestei publicații.

Decizia CtEDO Card Box Production SRL c. Moldovei

La 25 august 2009, CtEDO a pronunțat decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07). În fața Curții, compania reclamantă a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motiv de neexecutare a hotărârii judecătorești din 15 ianuarie 2007 în favoarea sa.

Aviz din 9 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 9 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;

CtEDO a pronunțat hotărârea Matei și Tutunaru c. Moldovei

La 27 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Matei și Tutunaru c. Moldovei (cererea nr. 19246/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO în ceea ce privește durata excesivă a procedurilor și a acordat reclamanților suma totală de EUR 4,556.

Aviz din 22 octombrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 22 octombrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind excluderea competenţei instanţelor specializate să examineze pricini;

CtEDO a condamnat Moldova pentru tortură în hotarârea Valeriu și Nicolae...

La 20 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Valeriu și Nicolae Roșca c. Moldovei (cererea nr. 41704/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO în urma maltratării reclamanților și a eșecului statului de a asigura o anchetă efectivă și a impune sancțiuni descurajante în privința persoanelor responsabile, precum și din cauza condițiilor de detenție. Curtea a acordat reclamanților suma totală de EUR 32,000.

CtEDO a pronunțat hotărârea Business și Investiții Pentru Toți c. Moldovei

La 13 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Business și Investiții Pentru Toți c. Moldovei (cererea nr. 39391/04).

CtEDO a pronunțat hotărârile Deservire SRL, Petru Roșca și Godorozea c....

La 6 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Deservire SRL c. Moldovei (cererea nr. 17328/04), Petru Roșca c. Moldovei (cererea nr. 2638/05) și Godorozea c. Moldovei (cererea nr. 17023/05).

CtEDO a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei

La 29 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04). Anterior, la 4 noiembrie 2008, Curtea a pronunțat o hotărâre în această cauză, dar, în urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza să fie reexaminată de o Secțiune a Curții în altă componență. Astfel, cererea a fost examinată de Secțiunea a Treia a Curții.

CtEDO a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei

La 17 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO, printre altele, pe motiv de deficiență a cadrului legislativ al Moldovei cu privire la Compania de televiziune "Teleradio-Moldova" și a obligat Guvernul, prin prisma art. 46 CEDO, să adopte măsuri de ordin general în vederea modificării legislației care a dus la constatarea violării art. 10 CEDO în această cauză.

Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Tănase și...

La 16 septembrie 2009, ora 09:15, vor avea loc audieri în fața Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului a cauzei Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 16 septembrie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curții.

Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în mai și iunie 2009

În lunile mai și iunie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Deinego c. Moldovei (cererea nr. 31428/05), Sclifos c. Moldovei (cererea nr. 22235/08), Dicusari c. Moldovei (cererea nr. 38655/05), Miroșnicenco c. Moldovei (cererea nr. 38679/05), Agatiev c. Moldovei (cererea nr. 11610/06) și Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 6914/08).