Acasă 2008

Arhive Anuale: 2008

Seminare de instruire pentru avocați în domeniul CEDO

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul Consiliului Europei si a Comisiei Europene, va organiza pentru avocați si avocați-stagiari două seminare de instruire în domeniul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Primul seminar va avea loc la 18-19 aprilie 2008, iar cel de-al doilea - la 16-17 mai 2008. Vor fi selectate primele 25 de persoane eligibile care își vor declara intenția de a participa la seminare.

Jurnaliștii de investigație vor beneficia de asistență juridică gratuită

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul Guvernului Statelor Unite, a lansat proiectul „Asistență juridică gratuită jurnaliștilor de investigație”. Proiectul oferă asistență juridică gratuită jurnaliștilor moldoveni care realizează articole de investigație și anchete reportericești.

Cauza Paladi c. Moldovei a fost retrimisă în fața Marii Camere...

La 14 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat că cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05) a fost retrimisă în fața Marii Camere a CtEDO. Audierile publice în această cauză vor avea loc la 14 mai 2008.

CtEDO a pronunțat hotărârile Guja c. Moldovei și Flux (nr. 4)...

La 12 februarie 2008, Marea Cameră a Curții Europene a pronunțat hotărârea Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), iar Secțiunea a Patra a Curții - hotărârea Flux (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 17294/04).

CtEDO a obligat Moldova să plătească peste 2,500,000 euro

La 12 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin această hotărâre, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească reclamantului EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale, EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale și EUR 10,104 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Organizația obștească "Juriștii pentru drepturile omului" a întocmit lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO în ceea ce privește hotărârile pronunțate în perioada 7 decembrie 2006 - 31 decembrie 2007.

Raportul de activitate al Curții Europene a Drepturilor Omului pe anul...

La 23 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2007. Conform acestui raport, în 2007, împotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile și 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2007, CtEDO a pronunțat 60 hotărâri contra Moldovei.

CtEDO a pronunțat hotărârea Bălan c. Moldovei

La 29 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bălan c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție în urma încălcării dreptului de autor al reclamantului asupra unei fotografii de către autoritățile publice.

Chestionar de evaluare

Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” propune în atenția utilizatorilor paginii web www.lhr.md un chestionar de evaluare a acestui site și a utilității traducerii deciziilor și hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești.

Lansare de carte

Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” lansează primele 4 volume ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Lucrarea reprezintă culegerea completă a hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești traduse în limba de stat.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales noul judecător din partea...

La 22 ianuarie 2008, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei l-a ales pe Mihail POALELUNGI în funcția de judecător din partea Moldovei la CtEDO. Mandatul de judecător la CtEDO al dlui Poalelungi va începe la 1 mai 2008 și va expira la 30 aprilie 2014.

CtEDO a pronunțat hotărârile Ceachir, Rusu și Cravcenco c. Moldovei

La 15 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 11712/04), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 3479/04) și Cravcenco c. Moldovei (cererea nr. 13012/02). Curtea a obligat Guvernul să plătească reclamantilor suma globală de EUR 40,677.

CtEDO a pronunțat hotărârea Bulava c. Moldovei

La 8 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bulava c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție și a acordat reclamanților cu titlu de prejudicii morale și materiale suma totală de EUR 2,697.