Acasă 2008

Arhive Anuale: 2008

CtEDO a acceptat cererea de măsuri provizorii depusă de Georgia

La 12 august 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a recomandat guvernului Federației Ruse adoptarea măsurilor provizorii potrivit art. 39 al Regulamentului Curții.

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Fundația pentru copii „Speranța” c....

Reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 6 § 1 al Convenției, că procedurile au fost inechitabile; că Curtea Supremă de Justiție nu a fost imparțială, deoarece judecătorul N.C. a luat parte de două ori în proceduri; că Curtea Supremă de Justiție nu și-a motivat hotărârile sale; că Consiliul municipal Chișinău nu a fost atras în proceduri; că Procuratura Generală nu avea dreptul de a iniția proceduri din numele Guvernului, deoarece terenul litigios aparținea administrației publice locale, prin urmare, doar Ministerul Administrației Publice Locale putea să fie reclamant.

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în iunie 2008

La 17 iunie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Berezin c. Moldovei (cererea nr. 24159/04) și 10 cereri c. Moldovei (cererile nr. 38656/05, 38657/05, 38658/05, 38659/05, 38660/05, 38661/05, 38662/05, 38663/05, 38664/05 și 38665/05).

CtEDO a pronunțat hotărârea Flux (nr. 6) c. Moldovei

La 29 iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Flux (nr. 6) c. Moldovei (cererea nr. 22824/04). Curtea a constatat, cu 4 voturi pro și 3 contra, că nu a avut loc violarea art. 10 CEDO.

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în mai 2008

În luna mai 2008, CtEDO a pronunțat 6 decizii în cauze contra Moldovei, și anume: Ardelean c. Moldovei (cererea nr. 10154/05), Teleba c. Moldovei (cererea nr. 37510/05), Pavlovschi și alți 10 c. Moldovei (cererile nr. 38647/05, 38648/05, 38649/05, 38650/05, 38651/05, 38652/05, 38653/05, 38654/05, 38676/05, 38677/05, 38678/05), Novicov c. Moldovei (cererea nr. 507/04), Boguslavschi c. Moldovei (cererea nr. 13225/04) și Lupașcu c. Moldovei (cererea nr. 41463/04).

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Oferta Plus SRL a...

La 7 iulie 2008, panelul de 5 judecători al Marii Camere a Curții Europeane a Drepturilor Omului a respins cererea Guvernului de retrimitere în fața Marii Camere a hotărârii Curții din 12 februarie 2008 în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. Prin urmare, până la 7 octombrie 2008, Republica Moldova trebuie să plătească companiei Oferta Plus SRL peste 2 milioane și jumătate de euro.

Jurisprudența CtEDO privind protecția proprietății în cauzele moldovenești

Până la 30 iunie 2008, dintre cele 123 de hotărâri adoptate de CtEDO în cauze contra Moldovei, în 59 de hotărâri a fost constatată cel puțin o încălcare a dreptului la protecția proprietății, garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. În continuare, este prezentată analiza hotărârilor CtEDO contra Moldovei în care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție între 12 septembrie 1997 și 30 iunie 2008.

CtEDO a pronunțat hotărârea Flux (nr. 5) c. Moldovei

La 1 iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Flux (nr. 5) c. Moldovei (cererea nr. 17343/04). Curtea a constatat violarea art. 10 CEDO și a acordat reclamantului EUR 185 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei pronunțate în aprilie 2008

În luna aprilie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Lungu c. Moldovei (cererea nr. 33072/05), Caraman c. Moldovei (cererea nr. 3755/05), Hanganu c. Moldovei (cererea nr. 34169/04) și Ciobanu ș.a. c. Moldovei (cererile nr. 33607/04, 22907/04 și 21376/04).

CtEDO a condamnat Moldova în cauza Victor Savițchi c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Victor Savițchi c. Moldovei (cererea nr. 81/04). Curtea a concluzionat că a avut loc violarea art. 3 CEDO atât în substanță, cât și din punct de vedere procedural, iar maltratările la care a fost supus reclamantul de către polițiști constituie tratament inuman și degradant.

CtEDO a pronunțat hotărârile Boicenco, Duca și Istrate (nr. 2) c....

La 10 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 41088/05), hotărârile Duca c. Moldovei (cererea nr. 1579/02) și Istrate (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 28790/03).

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în martie 2008

La 4 martie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Calbor Corporation S.A. c. Moldovei (cererea nr. 36001/03), Cericenco c. Moldovei (cererea nr. 33069/05) și Berzoi c. Moldovei (cererea nr. 77612/01).

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei din ianuarie – februarie 2008

La 22 ianuarie, 29 ianuarie și 12 februarie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Grușca ș.a. c. Moldovei (cererea nr. 26916/04), Gajiu c. Moldovei (cererea nr. 18569/03) și, respectiv, Coreiba c. Moldovei (cererea nr. 32911/03).

Audieri în fața Marii Camere a CtEDO în cauza Paladi c....

Astăzi, 14 mai 2008, începând cu ora 09:00, au avut loc audieri în fața Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la ora 14:30 pe pagina web a CtEDO.

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Moldovahidromaș c. Moldovei

La 13 mai 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Moldovahidromaș c. Moldovei (cererea nr. 30475/03).

Au fost făcute publice regulile cu privire la plata satisfacției echitabile...

La 11 martie 2008, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a făcut public Documentul de Informare cu titlul „Controlul achitării sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă: o privire generală asupra practicii actuale a Comitetului de Miniștri”. Acest document are ca scop prezentarea practicii Comitetului de Miniștri privind achitarea sumelor acordate în temeiul art. 41 CEDO.

Primul raport anual privind supravegherea executării hotărârilor CtEDO

La 25 martie 2008, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a făcut public primul său raport anual privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauzele Megadat.com SRL și...

La 8 aprilie 2008, Curtea Europeană a pronunțat hotărârile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04) și Grădinar c. Moldovei (cererea nr. 7170/02).

CtEDO a pronunțat hotărârile Roșca, Secăreanu ș.a. c. Moldovei și Vacarencu...

La 27 martie 2008, Curtea Europeană a pronunțat hotărârile Roșca, Secăreanu ș.a. c. Moldovei (cererile nr. 25230/02, 25203/02, 27642/02, 25234/02 și 25235/02) și Vacarencu c. Moldovei (cererea nr. 10543/02).

Audieri în Parlament cu privire la hotărârile CtEDO c. Moldovei

La 21 martie 2008, începând cu ora 10:45, Parlamentul Republicii Moldova a organizat audieri în cadrul ședinței Plenului Parlamentului cu privire la „cauzele pronunțării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în privința Republicii Moldova, executarea acestora și prevenirea încălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale”.

Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Dacia SRL c....

La 18 martie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04). CtEDO a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.