Acasă 2008 noiembrie

Arhive Lunare: noiembrie 2008

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei

La 6 noiembrie 2008, CtEDO a decis de a comunica Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei. Compania reclamantă s-a plâns prin prisma art. 10 CEDO că i-a fost încălcat dreptul de a comunica informații și a susținut că imposibilitatea de a-și exercita dreptul său de difuzare pe teritoriul Moldovei constituie o încălcare a dreptului său garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

CtEDO a pronunțat hotărârea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei

La 18 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a ajuns la concluzia că metodele folosite de Guvernul Moldovei în vederea asigurării loialității deputaților săi față de stat nu au fost proporționale cu scopul legitim urmărit și a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

CtEDO a pronunțat hotărârile Malai c. Moldovei și Russu c. Moldovei

La 13 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Malai c. Moldovei (cererea nr. 7101/06) și Russu c. Moldovei (cererea nr. 7413/05). În cauza Malai c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3 , a art. 5 § 3 și a art. 13 CEDO, iar în cauza Russu - violarea art. 6 § 1 CEDO.

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Ipteh SA și alții c....

La 9 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să comunice Guvernului Republicii Moldova cererea Ipteh SA și alții (cererea nr. 35367/08), cerere care a fost depusă la 25 iulie 2008. Reclamanții susțin că drepturile lor garantate de art. 6 § 1 CEDO și de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO au fost încălcate ca rezultat al inechității procedurilor civile.

CtEDO a pronunțat hotărârile Tudor-Comerț, Pânzari și Boboc c. Moldovei

La 4 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Tudor-Comerț c. Moldovei (cererea nr. 27888/04), Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04) și Boboc c. Moldovei (cererea nr. 27581/04).