Acasă 2008 octombrie

Arhive Lunare: octombrie 2008

Evoluția cauzelor moldovenești la CtEDO

La data de 1 octombrie 2008, 2,350 de cereri pendinte pe rolul Curții erau îndreptate contra Moldovei. Între 1 noiembrie 1998 și 1 octombrie 2008, împotriva Moldovei au fost adoptate 126 de hotărâri, dintre care doar într-o hotărâre nu s-a constatat violarea Convenției.

Guvernul a creat o nouă comisie pentru selectarea candidaților la postul...

În Monitorul Oficial din 19 octombrie 2007 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007. Prin această hotărâre a fost instituită Comisia pentru selectarea candidaților din partea Moldovei la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Comisia urmează să selecteze trei candidați și să îi prezinte Guvernului până la 20 noiembrie 2007.

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în septembrie 2008

În septembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Buimistru și alți 9 c. Moldovei (cererile nr. 38666/05, 38667/05, 38668/05, 38669/05, 38670/05, 38671/05, 38672/05, 38673/05, 38674/05, 38675/05), Nanașeva și alții c. Moldovei (cererea nr. 3108/02), Salinschi c. Moldovei (cererea nr. 22617/02) și Perelighin și alții c. Moldovei (cererea nr. 77611/01).

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei

La 7 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei (cererea nr. 33066/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 8 CEDO în urma efectuării percheziției biroului și a domiciliului reclamantului.