Acasă 2008 septembrie

Arhive Lunare: septembrie 2008

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Prepeliță c. Moldovei

La 23 septembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Prepeliță c. Moldovei (cererea nr. 2914/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma neexecutării hotărârii judecătorești în favoarea reclamantului timp de mai mult de nouă ani.

Donație de carte

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a ultimelor 100 de exemplare a lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”, în 4 volume, în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și a organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.