Acasă 2008 august

Arhive Lunare: august 2008

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei pronunțate în iulie 2008

În iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat deciziile Kireev c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 11375/05), Racu c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 13136/07) și Fionat c. Moldovei (cererea nr. 3934/05).

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08), care a fost depusă la 27 decembrie 2007. Reclamanții s-au plâns, în temeiul articolului 3 al Protocolului nr. 1 la Convenție, că dreptul lor de a candida la alegeri a fost încălcat.

CtEDO a acceptat cererea de măsuri provizorii depusă de Georgia

La 12 august 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a recomandat guvernului Federației Ruse adoptarea măsurilor provizorii potrivit art. 39 al Regulamentului Curții.

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Fundația pentru copii „Speranța” c....

Reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 6 § 1 al Convenției, că procedurile au fost inechitabile; că Curtea Supremă de Justiție nu a fost imparțială, deoarece judecătorul N.C. a luat parte de două ori în proceduri; că Curtea Supremă de Justiție nu și-a motivat hotărârile sale; că Consiliul municipal Chișinău nu a fost atras în proceduri; că Procuratura Generală nu avea dreptul de a iniția proceduri din numele Guvernului, deoarece terenul litigios aparținea administrației publice locale, prin urmare, doar Ministerul Administrației Publice Locale putea să fie reclamant.

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în iunie 2008

La 17 iunie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Berezin c. Moldovei (cererea nr. 24159/04) și 10 cereri c. Moldovei (cererile nr. 38656/05, 38657/05, 38658/05, 38659/05, 38660/05, 38661/05, 38662/05, 38663/05, 38664/05 și 38665/05).