Acasă 2008 iulie

Arhive Lunare: iulie 2008

CtEDO a pronunțat hotărârea Flux (nr. 6) c. Moldovei

La 29 iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Flux (nr. 6) c. Moldovei (cererea nr. 22824/04). Curtea a constatat, cu 4 voturi pro și 3 contra, că nu a avut loc violarea art. 10 CEDO.

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în mai 2008

În luna mai 2008, CtEDO a pronunțat 6 decizii în cauze contra Moldovei, și anume: Ardelean c. Moldovei (cererea nr. 10154/05), Teleba c. Moldovei (cererea nr. 37510/05), Pavlovschi și alți 10 c. Moldovei (cererile nr. 38647/05, 38648/05, 38649/05, 38650/05, 38651/05, 38652/05, 38653/05, 38654/05, 38676/05, 38677/05, 38678/05), Novicov c. Moldovei (cererea nr. 507/04), Boguslavschi c. Moldovei (cererea nr. 13225/04) și Lupașcu c. Moldovei (cererea nr. 41463/04).

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Oferta Plus SRL a...

La 7 iulie 2008, panelul de 5 judecători al Marii Camere a Curții Europeane a Drepturilor Omului a respins cererea Guvernului de retrimitere în fața Marii Camere a hotărârii Curții din 12 februarie 2008 în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. Prin urmare, până la 7 octombrie 2008, Republica Moldova trebuie să plătească companiei Oferta Plus SRL peste 2 milioane și jumătate de euro.

Jurisprudența CtEDO privind protecția proprietății în cauzele moldovenești

Până la 30 iunie 2008, dintre cele 123 de hotărâri adoptate de CtEDO în cauze contra Moldovei, în 59 de hotărâri a fost constatată cel puțin o încălcare a dreptului la protecția proprietății, garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. În continuare, este prezentată analiza hotărârilor CtEDO contra Moldovei în care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție între 12 septembrie 1997 și 30 iunie 2008.

CtEDO a pronunțat hotărârea Flux (nr. 5) c. Moldovei

La 1 iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Flux (nr. 5) c. Moldovei (cererea nr. 17343/04). Curtea a constatat violarea art. 10 CEDO și a acordat reclamantului EUR 185 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,800 cu titlu de costuri și cheltuieli.