Acasă 2008 iunie

Arhive Lunare: iunie 2008

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei pronunțate în aprilie 2008

În luna aprilie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Lungu c. Moldovei (cererea nr. 33072/05), Caraman c. Moldovei (cererea nr. 3755/05), Hanganu c. Moldovei (cererea nr. 34169/04) și Ciobanu ș.a. c. Moldovei (cererile nr. 33607/04, 22907/04 și 21376/04).

CtEDO a condamnat Moldova în cauza Victor Savițchi c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Victor Savițchi c. Moldovei (cererea nr. 81/04). Curtea a concluzionat că a avut loc violarea art. 3 CEDO atât în substanță, cât și din punct de vedere procedural, iar maltratările la care a fost supus reclamantul de către polițiști constituie tratament inuman și degradant.

CtEDO a pronunțat hotărârile Boicenco, Duca și Istrate (nr. 2) c....

La 10 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 41088/05), hotărârile Duca c. Moldovei (cererea nr. 1579/02) și Istrate (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 28790/03).

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în martie 2008

La 4 martie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Calbor Corporation S.A. c. Moldovei (cererea nr. 36001/03), Cericenco c. Moldovei (cererea nr. 33069/05) și Berzoi c. Moldovei (cererea nr. 77612/01).