Acasă 2008 aprilie

Arhive Lunare: aprilie 2008

Au fost făcute publice regulile cu privire la plata satisfacției echitabile...

La 11 martie 2008, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a făcut public Documentul de Informare cu titlul „Controlul achitării sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă: o privire generală asupra practicii actuale a Comitetului de Miniștri”. Acest document are ca scop prezentarea practicii Comitetului de Miniștri privind achitarea sumelor acordate în temeiul art. 41 CEDO.

Primul raport anual privind supravegherea executării hotărârilor CtEDO

La 25 martie 2008, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a făcut public primul său raport anual privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauzele Megadat.com SRL și...

La 8 aprilie 2008, Curtea Europeană a pronunțat hotărârile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04) și Grădinar c. Moldovei (cererea nr. 7170/02).