La 14 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat că cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05) a fost retrimisă în fața Marii Camere a CtEDO.


Potrivit art. 43 al Convenției, într-un termen de trei luni de la data hotărârii unei Camere, orice parte a cauzei poate, în cazuri excepționale, să ceară retrimiterea cauzei în fața Marii Camere. Un colegiu de cinci judecători al Marii Camere acceptă cererea în cazul în care cauza ridică o problemă gravă relativă la interpretarea sau la aplicarea Convenției sau a protocoalelor sale, sau o altă problemă gravă cu caracter general.


La 31 ianuarie 2008, colegiul de cinci judecători al Marii Camere a acceptat cererea Guvernului Republicii Moldova de retrimitere a cauzei Paladi c. Moldovei în fața Marii Camere a CtEDO. Până în prezent, aceasta este unica cerere de retrimitere în fața Marii Camere care a fost acceptată în cauzele împotriva Moldovei.


Audierile publice în această cauză vor avea loc la 14 mai 2008.


* * *


În această cauză, reclamantul, Ion PALADI, este fostul viceprimar al municipiului Chișinău.


Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate și a Corupției (CCCEC) a inițiat o urmărire penală în privința reclamantului în temeiul art. 185 (3) și 327 (2) ale Codului de procedură penală. La 24 septembrie 2004, reclamantul a fost reținut de către ofițerii CCCEC. Între 24 septembrie 2004 și 25 februarie 2005, el a fost deținut în Izolatorul de Detenție Provizorie al CCCEC. Reclamantul suferea de o serie de boli serioase (diabet (insulin dependent), insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială, bronșită cronică, pancreatită și hepatită). Potrivit reclamantului, CCCEC-ul nu dispunea de personal medical înainte de februarie 2005.


La 20 mai 2005, un neurolog de la Centrul Republican de Neurologie (CRN) a recomandat transferarea reclamantului într-o instituție unde ar putea fi supus terapiei HBO (hyperbaric oxygen therapy). La recomandarea unui consiliu medical al Ministerului Sănătății, la 20 septembrie 2005, Judecătoria Centru a dispus transferul reclamantului la CRN, unde dlui Paladi i s-a aplicat terapia HBO. Terapia a avut rezultate pozitive și medicii Spitalului Clinic Republican (SCR) au prescris reclamantului continuarea acesteia până la 28 noiembrie 2005. La 9 noiembrie 2005, CRN a informat instanța de judecată despre îmbunătățirea stării de sănătate a reclamantului și a recomandat externarea acestuia. La 10 noiembrie 2005, instanța de judecată a dispus transferul dlui Paladi la spitalul penitenciar.


În seara zilei de 10 noiembrie 2005, Curtea a indicat prin fax Guvernului Republicii Moldova măsura interimară potrivit art. 39 al Regulamentului Curții, prin care cerea ca reclamantul să nu fie transferat de la CRN. La 11 noiembrie 2005, Grefierul Adjunct al Secțiunii a Patra a încercat fără succes să contacteze oficiul Agentului Guvernamental prin telefon. La 11 noiembrie 2005, avocatul reclamantului a solicitat instanței de judecată suspendarea transferării reclamantului, prezentând instanței scrisoarea Curții cu privire la măsura interimară. Această cerere nu a fost examinată. În aceeași zi, reclamantul a fost transferat la spitalul penitenciar.


La 14 noiembrie 2005, la cererea Agentului Guvernamental, Judecătoria Centru a dispus transferarea reclamantului la CRN până la 29 noiembrie 2005. Potrivit reclamantului, medicii de la CRN refuzau să-l interneze pe motiv de lipsă a fișei medicale, reclamantul fiind nevoit să aștepte circa 6 ore pentru a fi internat.


În fața Curții, reclamantul pretindea violarea art. 3 (interzicerea torturii), deoarece pe perioada detenției nu a beneficiat de asistență medicală adecvată și prin detenția sa în IDP al CCCEC în condiții inumane și degradante; violarea art. 5 § 1 (legalitatea lipsirii de libertate), deoarece a fost deținut fără un mandat de arest valabil după transmiterea cauzei în instanța de judecată și prin arestarea sa în lipsa unor „motive verosimile de a bănui că el a săvârșit o infracțiune”; violarea art. 5 § 3 (motivarea arestului) prin privarea de libertate fără motive suficiente și relevante; violarea art. 5 § 4 (dreptul la un recurs împotriva deciziei de privare de libertate) prin examinarea prea îndelungată a cererii habeas corpus și refuzul de a examina recursul împotriva încheierii de respingere a cererii sale habeas corpus și violarea art. 34 ale Convenției (dreptul de a sesiza Curtea) prin conformarea întârziată cu măsurile interimare dispuse de Curte.


În hotărârea sa, pronunțată în această cauză la 10 iulie 2007, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 al Convenției, deoarece reclamantul nu a beneficiat de asistență medicală necesară în IDP al CCCEC, în urma transferului întârziat (peste 4 luni) a reclamantului la Centrul Republican de Neurologie și în urma întreruperii tratamentului medical al reclamantului la CRN între 11 și 14 noiembrie 2005.


Curtea a mai constatat, în unanimitate, violarea articolului 5 § 1 al Convenției prin deținerea reclamantului sub arest fără un mandat legal după expirarea mandatului de arest.


Curtea a mai constatat, cu șase voturi „pro” și unul „contra”, violarea articolului 34 al Convenției din cauza pericolului pentru sănătatea reclamantului și a deficiențelor serioase în executarea măsurilor interimare dispuse de Curte, mai ales datorită lipsei unui funcționar în cadrul biroului Agentului Guvernamental care să răspundă la sunetele urgente ale Grefei Curții, inacțiunii Agentului Guvernamental între dimineața zilei de 11 noiembrie și după-amiaza zilei de 14 noiembrie 2005, omisiunii Judecătoriei Centru de a examina de urgență cererea avocatului reclamantului din 11 noiembrie 2005 și refuzului, timp de 6 ore, de a-l interna pe reclamant în CRN la 14 noiembrie 2005. Președintele Camerei, Sir Nicolas BRATZA, a votat împotriva acestei violări, considerând, inter alia, că executarea întârziată a măsurii interimare nu pare să fie intenționată, nu a împiedicat reclamantul să-și prezinte cererea la Curte, iar pericolul pentru viața și sănătatea sa nu a fost suficient de iminent pentru a stabili o asemenea violare.


Curtea a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.


Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către dr Gheorghe ULIANOVSCHI, avocat din Chișinău. 


* * *


Comunicatul de presă al organizației „Juriștii pentru drepturile omului” cu privire la pronunțarea hotărârii CtEDO în cauza Paladi c. Moldovei din 10 iulie 2007 poate fi accesat aici.