Acasă 2008 ianuarie

Arhive Lunare: ianuarie 2008

Raportul de activitate al Curții Europene a Drepturilor Omului pe anul...

La 23 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2007. Conform acestui raport, în 2007, împotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile și 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2007, CtEDO a pronunțat 60 hotărâri contra Moldovei.

CtEDO a pronunțat hotărârea Bălan c. Moldovei

La 29 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bălan c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție în urma încălcării dreptului de autor al reclamantului asupra unei fotografii de către autoritățile publice.

Chestionar de evaluare

Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” propune în atenția utilizatorilor paginii web www.lhr.md un chestionar de evaluare a acestui site și a utilității traducerii deciziilor și hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești.

Lansare de carte

Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” lansează primele 4 volume ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Lucrarea reprezintă culegerea completă a hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești traduse în limba de stat.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales noul judecător din partea...

La 22 ianuarie 2008, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei l-a ales pe Mihail POALELUNGI în funcția de judecător din partea Moldovei la CtEDO. Mandatul de judecător la CtEDO al dlui Poalelungi va începe la 1 mai 2008 și va expira la 30 aprilie 2014.

CtEDO a pronunțat hotărârile Ceachir, Rusu și Cravcenco c. Moldovei

La 15 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 11712/04), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 3479/04) și Cravcenco c. Moldovei (cererea nr. 13012/02). Curtea a obligat Guvernul să plătească reclamantilor suma globală de EUR 40,677.

CtEDO a pronunțat hotărârea Bulava c. Moldovei

La 8 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bulava c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție și a acordat reclamanților cu titlu de prejudicii morale și materiale suma totală de EUR 2,697.