Acasă 2007

Arhive Anuale: 2007

CtEDO a pronunțat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei

La 10 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1 și a art. 34 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

CtEDO a obligat Guvernul Moldovei să plătească unei companii 520 000...

La 10 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bimer S.A. c. Moldovei (cererea nr. 15084/03). Ea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a acordat reclamantului EUR 520,000 cu titlu de prejudiciu material.

Lansare de carte

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat cartea „Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază și jurisprudența în cauzele moldovenești”. Această carte a fost elaborată pentru a ajuta specialiștii să înțeleagă mai bine mecanismul de protecție a drepturilor omului instituit prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei

La 3 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 31001/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 278 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentând echivalentul prejudiciilor plătite dlui Stepaniuc și taxa de stat pentru examinarea cauzei în apel și recurs, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale și EUR 1,800 cu titlu de cheltuieli de reprezentare și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

CtEDO a pronunțat hotârîrea în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c....

La 26 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c. Moldovei (cererea nr. 32263/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a acordat reclamanților EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,080 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Moldova a fost din nou condamnată la CtEDO pentru tortură

La 19 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 12066/02) și Botnari c. Moldovei (cererea nr. 19981/02). În cauza Ciorap c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 6 § 1 și a art. 8 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Botnari c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 100 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei

La 12 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03), în care a constatat violarea art. 10 al Convenției (libertatea de exprimare) și a acordat reclamantului EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale, EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale și EUR 1,200 și orice alte taxe care urmează a fi plătite din această sumă, cu titlu de costuri și cheltuieli de reprezentare.

CtEDO a pronunțat hotărârile Guțu c. Moldovei și Malahov c. Moldovei

La 7 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Guțu c. Moldovei (cererea nr. 20289/02) și Malahov c. Moldovei (cererea nr. 32268/02). În cauza Guțu c. Moldovei Curtea Europeană a constatat violarea art. 5 § 1, a art. 6 § 1, a art. 8 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 6,500. În cauza Malahov c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 2,400.

La 6 iunie 2007, vor avea loc audieri în cauza Guja...

La 21 martie 2001 Marea Cameră a Curții a anunțat părțile că audierile în cauza Guja c. Moldovei vor avea loc miercuri, 6 iunie 2007, începând cu ora 9:00. Cauza Guja c. Moldovei reprezintă prima cerere examinată până acum de Curtea Europeană în care se discută despre dreptul funcționarilor de a răspândi informații care demască acțiuni ilegale, cunoscute datorită exercitării funcțiilor de serviciu.

CtEDO a respins cererile de retrimitere în Marea Cameră a 2...

La 23 mai 2007 colegiul din 5 judecători a respins cererea Guvernului Republicii Moldova și, respectiv, cererea reclamantului de a retrimite spre examinare în Marea Cameră a Curții cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04) și, respectiv, cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03). Ambele hotărâri au devenit definitive la această dată.

CtEDO a radiat de pe rolul său cauza Boxan c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o decizie de radiere de pe rolul său în cauza Boxan c. Moldovei (cererea nr. 10722/02), în temeiul art. 37 § 1 (c) al Convenției.

CtEDO a pronunțat hotărârile Modârcă c. Moldovei și Mazepa c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Modârcă c. Moldovei (cererea nr. 14437/05) și Mazepa c. Moldovei (cererea nr. 1115/02). În cauza Modârcă c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamantului suma totală de EUR 8,800. În cauza Mazepa c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 3,000.

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului în Moldova

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, va întreprinde o vizită în Republica Moldova la 8 și 9 mai 2007 în cadrul unei misiuni de contact.

CtEDO a radiat de pe rol două cauze contra Moldovei

În temeiul acordurilor amiabile încheiate între reclamanți și Guvernul Republicii Moldova, la 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două decizii de radiere de pe rolul său a cauzelor NESTOR c. Moldovei și VOLGHIN c. Moldovei.

CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza ASITO c....

La 24 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98). După pronunțarea hotărârii ASITO c. Moldovei din 08.11.2005 Curtea a fost notificată despre încheierea unui acord amiabil între părți. Curtea a ajuns la concluzia că conform acordului amiabil reclamantului îi vor fi plătite compensații pentru prejudiciul material suportat, că Guvernul a adoptat legile la care s-a referit în acord și a decis radierea cererii de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (b) al Convenției.

În martie 2007 CtEDO a pronunțat decizii de radiere în șase...

În luna martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șase decizii de radiere a cauzelor CEBAN c. Moldovei, GROSU ș.a. c. Moldovei, HRISTOV c. Moldovei, ROPOTAN c. Moldovei (4 decizii din 13.03.2007), CUMATRENCO ș.a. c. Moldovei și GURANDA c. Moldovei (2 decizii din 20.03.2007) de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (a) al Convenției.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Ovciarov c. Moldovei

La 12 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ovciarov c. Moldovei (cererea nr. 31228/02). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului cu titlu de daune materiale EUR 22,300, ce reprezenta prețul de piață al apartamentului acordat reclamantului, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

La 3 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02). Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție (protecția proprietății), deoarece o hotărâre judecătorească în favoarea reclamantului nu a fost executată timp de aproape 58 de luni și a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronunțării hotărârii) cu titlu de prejudiciu material.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Istratii și alții...

La 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Istratii și alții c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 și 8742/05). Curtea Europeană a constatat, în unanimitate, violarea art. 3, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamanților cu titlu de daune morale suma totală de EUR 15,000 și alte EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Castraveț c. Moldovei

La 13 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Castraveț c. Moldovei (cererea nr. 23393/05). Curtea a constatat violarea art. 5 § 3 și 5 § 4 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Au fost aleși candidații la funcția de judecător la CtEDO din...

La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.