Acasă 2007 decembrie

Arhive Lunare: decembrie 2007

CtEDO a pronunțat hotărârea Cogut c. Moldovei

La 4 decembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cogut c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție prin neexecutarea hotărârii de judecată în favoarea reclamantului timp de 33 de luni și 10 zile și a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune materiale și EUR 800 cu titlu de daune morale.