Acasă 2007 noiembrie

Arhive Lunare: noiembrie 2007

Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Popovici și Timpul Info-Magazin și Anghel...

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 și 41194/04) și Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05).

CtEDO a pronunțat cinci hotărâri contra Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 și 41194/04), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 3817/05), David c. Moldovei (cererea nr. 41578/05), Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05) și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 10809/06). Curtea a obligat Guvernul la plata în favoarea reclamanților a unei sume globale în valoare de EUR 49,300.

Au fost aleși candidații la funcția de judecător la CtEDO din...

La 19 noiembrie 2007, Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși de către Guvernul Moldovei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.

CtEDO a pronunțat hotărârea Flux c. Moldovei

La 20 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Flux c. Moldovei (cererea nr. 28702/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO și a acordat ziarului Flux EUR 278 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat patru hotărâri contra Moldovei

La 13 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Cebotari c. Moldovei (cererea nr. 35615/06), Dolneanu c. Moldovei (cererea nr. 17211/03), Becciu c. Moldovei (cererea nr. 32347/04) și Gusovschi c. Moldovei (cererea nr. 35967/03).

CtEDO a pronunțat hotărârile Mușuc, Stepuleac și Banca VIAS c. Moldovei

La 6 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Mușuc c. Moldovei (cererea nr. 42440/06), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 8207/06) și Banca VIAS c. Moldovei (cererea nr. 32760/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 328,095 în favoarea reclamanților, cu titlu de daune materiale și morale și cu titlu de costuri și cheltuieli.

Sinteza hotărârilor Stici, Țurcan și Țurcan, și Lipatnikova și Rudic c....

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Țurcan și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05) și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04).