Acasă 2007 octombrie

Arhive Lunare: octombrie 2007

Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Cazacu, Colibaba și Flux și Samson...

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03).

CtEDO a pronunțat șapte hotărâri c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șapte hotărâri în cauzele Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03), Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Țurcan și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05), Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03) și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 43,420 în favoarea reclamanților, cu titlu de daune materiale și morale și cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei

La 16 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei. Cauza Țara și Poiată c. Moldovei (cererea nr. 36305/03) vizează obligarea la plata despăgubirilor și publicarea unor dezmințiri într-o cauză în defăimare. În cauzele Țiberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04), Nadulișneac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04), Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04), Deordiev și Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03), Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03), Țiberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04) și Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04) reclamanții se plângeau de neexecutarea sau executarea întârziată a hotărârilor judecătorești definitive în favoarea lor.

CtEDO a pronunțat hotărârile Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și...

La 9 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat trei hotărâri în cauzele Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și Curăraru c. Moldovei. În aceste cauze Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenției.

Cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei ar putea fi...

La 18 septembrie 2007, Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 23687/05), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții. Orice obiecție privind desesizarea în favoarea Marii Camere urmează a fi motivată și expediată de către părți până la 19 octombrie 2007. În cazul în care una din părți se opune, cauza va fi examinată în Cameră.