Acasă 2007 septembrie

Arhive Lunare: septembrie 2007

CtEDO a pronunțat hotărârile Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții...

La 25 septembrie 2007, CtEDO a pronunțat două hotărâri în cauzele Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții c. Moldovei. În cauza Mizernaia c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție și a acordat reclamantei EUR 3,987 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 700 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Bița și alții c. Moldovei Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 și 13 ale Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a acordat dlui Bița EUR 67 cu titlu de daune materiale, alți EUR 2,000 dlui Andrienco cu titlu de daune morale și materiale și EUR 930 dnei Stanilî cu titlu de daune morale și materiale.

Lista candidaților la postul de judecător la CtEDO din partea Moldovei...

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de către Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma să-și țină ședința între orele 8.30 și 18.45 la Paris, la care au fost invitați pentru intervievare candidații nominalizați de către Republica Moldova.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în...

Cartea "Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în cauzele moldoveneşti", Chişinău 2007

Interviul dlui Stanislav Pavlovschi, actualul judecător la CtEDO ales din partea...

În ediția ziarului „Экономическое Обозрение” din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ales din partea Moldovei. În interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candidaților la funcția de judecător din partea Moldovei desfășurată în acest an, la măsurile de soluționare a problemei numărului mare de cereri depuse la CtEDO împotriva Moldovei și la reacția autorităților Republicii Moldova la opinia separată a Judecătorului Giovanni BONELLO în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.

Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Ungureanu c. Moldovei

La 6 septembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ungureanu c. Moldovei (cererea nr. 27568/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral.