Acasă 2007 iunie

Arhive Lunare: iunie 2007

CtEDO a pronunțat hotârîrea în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c....

La 26 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c. Moldovei (cererea nr. 32263/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a acordat reclamanților EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,080 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Moldova a fost din nou condamnată la CtEDO pentru tortură

La 19 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 12066/02) și Botnari c. Moldovei (cererea nr. 19981/02). În cauza Ciorap c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 6 § 1 și a art. 8 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Botnari c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 100 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei

La 12 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03), în care a constatat violarea art. 10 al Convenției (libertatea de exprimare) și a acordat reclamantului EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale, EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale și EUR 1,200 și orice alte taxe care urmează a fi plătite din această sumă, cu titlu de costuri și cheltuieli de reprezentare.

CtEDO a pronunțat hotărârile Guțu c. Moldovei și Malahov c. Moldovei

La 7 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Guțu c. Moldovei (cererea nr. 20289/02) și Malahov c. Moldovei (cererea nr. 32268/02). În cauza Guțu c. Moldovei Curtea Europeană a constatat violarea art. 5 § 1, a art. 6 § 1, a art. 8 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 6,500. În cauza Malahov c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 2,400.

La 6 iunie 2007, vor avea loc audieri în cauza Guja...

La 21 martie 2001 Marea Cameră a Curții a anunțat părțile că audierile în cauza Guja c. Moldovei vor avea loc miercuri, 6 iunie 2007, începând cu ora 9:00. Cauza Guja c. Moldovei reprezintă prima cerere examinată până acum de Curtea Europeană în care se discută despre dreptul funcționarilor de a răspândi informații care demască acțiuni ilegale, cunoscute datorită exercitării funcțiilor de serviciu.

CtEDO a respins cererile de retrimitere în Marea Cameră a 2...

La 23 mai 2007 colegiul din 5 judecători a respins cererea Guvernului Republicii Moldova și, respectiv, cererea reclamantului de a retrimite spre examinare în Marea Cameră a Curții cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04) și, respectiv, cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03). Ambele hotărâri au devenit definitive la această dată.