Acasă 2007 mai

Arhive Lunare: mai 2007

CtEDO a radiat de pe rolul său cauza Boxan c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o decizie de radiere de pe rolul său în cauza Boxan c. Moldovei (cererea nr. 10722/02), în temeiul art. 37 § 1 (c) al Convenției.

CtEDO a pronunțat hotărârile Modârcă c. Moldovei și Mazepa c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Modârcă c. Moldovei (cererea nr. 14437/05) și Mazepa c. Moldovei (cererea nr. 1115/02). În cauza Modârcă c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamantului suma totală de EUR 8,800. În cauza Mazepa c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 3,000.

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului în Moldova

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, va întreprinde o vizită în Republica Moldova la 8 și 9 mai 2007 în cadrul unei misiuni de contact.

CtEDO a radiat de pe rol două cauze contra Moldovei

În temeiul acordurilor amiabile încheiate între reclamanți și Guvernul Republicii Moldova, la 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două decizii de radiere de pe rolul său a cauzelor NESTOR c. Moldovei și VOLGHIN c. Moldovei.