Acasă 2007 aprilie

Arhive Lunare: aprilie 2007

CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza ASITO c....

La 24 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98). După pronunțarea hotărârii ASITO c. Moldovei din 08.11.2005 Curtea a fost notificată despre încheierea unui acord amiabil între părți. Curtea a ajuns la concluzia că conform acordului amiabil reclamantului îi vor fi plătite compensații pentru prejudiciul material suportat, că Guvernul a adoptat legile la care s-a referit în acord și a decis radierea cererii de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (b) al Convenției.

În martie 2007 CtEDO a pronunțat decizii de radiere în șase...

În luna martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șase decizii de radiere a cauzelor CEBAN c. Moldovei, GROSU ș.a. c. Moldovei, HRISTOV c. Moldovei, ROPOTAN c. Moldovei (4 decizii din 13.03.2007), CUMATRENCO ș.a. c. Moldovei și GURANDA c. Moldovei (2 decizii din 20.03.2007) de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (a) al Convenției.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Ovciarov c. Moldovei

La 12 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ovciarov c. Moldovei (cererea nr. 31228/02). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului cu titlu de daune materiale EUR 22,300, ce reprezenta prețul de piață al apartamentului acordat reclamantului, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

La 3 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02). Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție (protecția proprietății), deoarece o hotărâre judecătorească în favoarea reclamantului nu a fost executată timp de aproape 58 de luni și a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronunțării hotărârii) cu titlu de prejudiciu material.