Acasă 2007 martie

Arhive Lunare: martie 2007

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Istratii și alții...

La 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Istratii și alții c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 și 8742/05). Curtea Europeană a constatat, în unanimitate, violarea art. 3, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamanților cu titlu de daune morale suma totală de EUR 15,000 și alte EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Castraveț c. Moldovei

La 13 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Castraveț c. Moldovei (cererea nr. 23393/05). Curtea a constatat violarea art. 5 § 3 și 5 § 4 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Au fost aleși candidații la funcția de judecător la CtEDO din...

La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.