Acasă 2007 februarie

Arhive Lunare: februarie 2007

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri contra Moldovei

La 27 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Moldovahidromaș c. Moldovei (cererea nr. 30475/03) și Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova și alții c. Moldovei (cererea nr. 952/03). În cauza Moldovahidromaș c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție. În cauza Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova și alții c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 9 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției.

CtEDO a subliniat că în caz de maltratare, polițiștii vinovați urmează...

La 20 Februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Zeynep Özcan v. Turkey (cererea nr. 45906/99). În această cauză, CtEDO a subliniat că oficialii responsabili de maltratarea persoanelor aflate în detenție urmează a fi demiși, cel puțin pentru o perioadă de timp. Curtea a mai subliniat că suspendarea executării pedepsei în privința acestor oficiali, inclusiv suspendarea interdicției de a exercita o anumită funcție, nu este conformă exigențelor articolului 3 al Convenției.

Consiliul Europei a anunțat concursul pentru angajarea unui jurist moldovean la...

Consiliul Europei a anunțat despre suplinirea unui post de jurist moldovean la Grefa Curții (aviz nr. e9/2007). Angajarea sa face pe o perioadă determinată. Cererile de participare, redactate în limba engleză sau franceză, pot fi depuse prin intermediul sistemului de aplicare on-line al Consiliului Europei până la 3 aprilie 2007.

Un nou judecător urmează a fi ales din partea Moldovei la...

La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 161 cu privire la Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestei hotărâri, până la 9 martie 2007, Comisia va selecta trei candidați la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Moldovei și îi va prezenta Guvernului.

CtEDO a obligat Guvernul să plătească unei companii suma de peste...

La 13 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (cererea nr. 31535/03). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului EUR 28,333 cu titlu de compensații materiale, EUR 2,000 cu titlu prejudiciu moral și EUR 985 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

O nouă hotărâre privind prezumția nevinovăției la CtEDO

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Garycki c. Poloniei (cererea nr. 14348/02). CtEDO a decis, în unanimitate, că a avut loc violarea art. 6 § 2 al Convenției (prezumția nevinovăției) deoarece o instanță de judecată care a examinat recursul reclamantului la decizia de autorizare a arestului, a declarat că acesta a comis infracțiunile de care era învinuit până la pronunțarea sentinței pe marginea fondului învinuirilor aduse lui.

CEDO a pronunțat hotărârea în cauza Avramenko c. Moldovei

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție deoarece o hotărâre judecătorească nu a fost executată timp de aproape 21 de luni.

CEDO a pronunțat hotărârea privind neînregistrarea statutului unei organizații neguvernamentale

La 1 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Ramazanova și alții c. Azerbaïdjanului. Curtea a constatat că legislația Azerbaidjanului permitea autorităților să tergiverseze arbitrar procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale prin prezentarea unor noi obiecții. Prin urmare, legislația națională care guvernează această chestiune nu reprezenta o „lege” în sensul Convenției.