Acasă 2007

Arhive Anuale: 2007

CtEDO a pronunțat hotărârea Cogut c. Moldovei

La 4 decembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cogut c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție prin neexecutarea hotărârii de judecată în favoarea reclamantului timp de 33 de luni și 10 zile și a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune materiale și EUR 800 cu titlu de daune morale.

Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Popovici și Timpul Info-Magazin și Anghel...

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 și 41194/04) și Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05).

CtEDO a pronunțat cinci hotărâri contra Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 și 41194/04), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 3817/05), David c. Moldovei (cererea nr. 41578/05), Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05) și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 10809/06). Curtea a obligat Guvernul la plata în favoarea reclamanților a unei sume globale în valoare de EUR 49,300.

Au fost aleși candidații la funcția de judecător la CtEDO din...

La 19 noiembrie 2007, Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși de către Guvernul Moldovei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.

CtEDO a pronunțat hotărârea Flux c. Moldovei

La 20 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Flux c. Moldovei (cererea nr. 28702/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO și a acordat ziarului Flux EUR 278 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat patru hotărâri contra Moldovei

La 13 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Cebotari c. Moldovei (cererea nr. 35615/06), Dolneanu c. Moldovei (cererea nr. 17211/03), Becciu c. Moldovei (cererea nr. 32347/04) și Gusovschi c. Moldovei (cererea nr. 35967/03).

CtEDO a pronunțat hotărârile Mușuc, Stepuleac și Banca VIAS c. Moldovei

La 6 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Mușuc c. Moldovei (cererea nr. 42440/06), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 8207/06) și Banca VIAS c. Moldovei (cererea nr. 32760/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 328,095 în favoarea reclamanților, cu titlu de daune materiale și morale și cu titlu de costuri și cheltuieli.

Sinteza hotărârilor Stici, Țurcan și Țurcan, și Lipatnikova și Rudic c....

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Țurcan și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05) și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04).

Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Cazacu, Colibaba și Flux și Samson...

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03).

CtEDO a pronunțat șapte hotărâri c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șapte hotărâri în cauzele Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03), Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Țurcan și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05), Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03) și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 43,420 în favoarea reclamanților, cu titlu de daune materiale și morale și cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei

La 16 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei. Cauza Țara și Poiată c. Moldovei (cererea nr. 36305/03) vizează obligarea la plata despăgubirilor și publicarea unor dezmințiri într-o cauză în defăimare. În cauzele Țiberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04), Nadulișneac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04), Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04), Deordiev și Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03), Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03), Țiberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04) și Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04) reclamanții se plângeau de neexecutarea sau executarea întârziată a hotărârilor judecătorești definitive în favoarea lor.

CtEDO a pronunțat hotărârile Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și...

La 9 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat trei hotărâri în cauzele Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și Curăraru c. Moldovei. În aceste cauze Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenției.

Cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei ar putea fi...

La 18 septembrie 2007, Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 23687/05), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții. Orice obiecție privind desesizarea în favoarea Marii Camere urmează a fi motivată și expediată de către părți până la 19 octombrie 2007. În cazul în care una din părți se opune, cauza va fi examinată în Cameră.

CtEDO a pronunțat hotărârile Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții...

La 25 septembrie 2007, CtEDO a pronunțat două hotărâri în cauzele Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții c. Moldovei. În cauza Mizernaia c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție și a acordat reclamantei EUR 3,987 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 700 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Bița și alții c. Moldovei Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 și 13 ale Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a acordat dlui Bița EUR 67 cu titlu de daune materiale, alți EUR 2,000 dlui Andrienco cu titlu de daune morale și materiale și EUR 930 dnei Stanilî cu titlu de daune morale și materiale.

Lista candidaților la postul de judecător la CtEDO din partea Moldovei...

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de către Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma să-și țină ședința între orele 8.30 și 18.45 la Paris, la care au fost invitați pentru intervievare candidații nominalizați de către Republica Moldova.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în...

Cartea "Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în cauzele moldoveneşti", Chişinău 2007

Interviul dlui Stanislav Pavlovschi, actualul judecător la CtEDO ales din partea...

În ediția ziarului „Экономическое Обозрение” din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ales din partea Moldovei. În interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candidaților la funcția de judecător din partea Moldovei desfășurată în acest an, la măsurile de soluționare a problemei numărului mare de cereri depuse la CtEDO împotriva Moldovei și la reacția autorităților Republicii Moldova la opinia separată a Judecătorului Giovanni BONELLO în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.

Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Ungureanu c. Moldovei

La 6 septembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ungureanu c. Moldovei (cererea nr. 27568/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral.

De ce pierde Moldova atâtea procese la CEDO

Republica Moldova a pierdut până acum 70 de cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, circa 20 la sută dintre ele privind tortura, relele tratamente sau privarea abuzivă de libertate. Despre cauzele pierderii de către Republica Moldova a tot mai multor dosare, despre soluții pentru această situație, dar și despre modul în care se simte un judecător moldovean la Strasbourg - un interviu realizat de Alexandru Canțîr cu judecătorul Curții Europene, Stanislav Pavlovschi.

Parlamentul a organizat audieri publice cu privire la cauzele moldovenești la...

La 19 iulie 2007 Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități și Comisia parlamentară pentru drepturile omului au organizat în incinta Parlamentului, în comun, audieri publice cu privire la „executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, cauzele ce provoacă condamnarea, precum și măsurile de prevenire și neadmitere a condamnării viitoare a Republicii Moldova”.

CtEDO a condamnat Moldova în cauza Gorea c. Moldovei

La 17 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Gorea c. Moldovei (cererea nr. 21984/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea articolului 5 § 1 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 9,000 cu titlu de daune morale și EUR 2,500 cu titlu de costuri și cheltuieli, precum și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.