Hotărâri

Hotărârea în cauza Galaida și Copoșciu c. Moldovei

24/11/2016
La data de 24 noiembrie 2016 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Galaida și Copoșciu c. Moldovei (cereri nr. 29732/07 și 41421/07).

Hotărârea în cauza Otgon c. Moldovei

25/10/2016
La data de 25 octombrie 2016, Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Otgon c. Moldovei (cererea nr. 22473/07).

Hotărârea în cauza Nichifor c. Moldovei

20/09/2016
La data de 20 septembrie 2016 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Nichifor c. Moldovei (cerere nr. 52205/10).

Decizii

Decizia în cauza Stețco c. Moldovei

01/12/2016
La data de 1 decembrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Stețco c. Moldovei (cerere nr. 8189/09).

Decizia în cauza Guțul și alții c. Moldovei

18/11/2016
La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Guțul și alții c. Moldovei (cerere nr. 19234/08).

Deciziile în cauzele Manea, Stingaci şi Petrea c. Moldovei

17/11/2016
La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publice deciziile în cauza Manea c. Moldovei (cerere nr. 28231/13), Stingaci c. Moldovei (cerere nr. 62542/09) şi Petrea şi Petrea c. Moldovei (cereri nr. 6490/14 și 6959/14).

Noutăți

Modificările Regulamentului Curţii

29/11/2016
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul reuniunii sale administrative din 14 noiembrie 2016, a modificat articolele 110 și 111 ale Titlului IV din Regulamentul Curții. Modificările au întrat în vigoare în momentul adoptării.

Cauza Magyar Helsinki Bizottság c. Ungariei

08/11/2016
Refuzul autorităților maghiare de a furniza unui ONG informația privind activitatea avocaților din oficiu constituie o încălcare a dreptului de acces la informație

Un nou film despre Curtea de la Strasbourg

18/10/2016
A fost realizat un nou film despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului

arhiva noutăţilor